Сателитски Интернет NASSAT | Лиценца AnatelБразил Anatel - Национална агенција за телекомуникации

Anatel

Националната агенција за телекомуникации (Anatel) е држава агенција која го регулира телекомуникацискиот во Бразил. Создаден за да се промовира развојот на телекомуникациите во земјата, агенцијата раководи независно и е финансиски независна. Своите активности вклучуваат спроведување на националните политики поврзани со телекомуникациите, регулаторни дозволи, радио спектарот за управување и заштита на правата на потрошувачите, меѓу другите.