Сателитски Интернет NASSAT | Лиценца AnatelБразил Anatel - Национална агенција за телекомуникации

Anatel

Агенцијата за телекомуникации (Anatel) е државен субјект кој ги регулира телекомуникациите во Бразил. Создаден за поттикнување на развојот на телекомуникациите во оваа земја, агенцијата се управува независно и е автономна во финансиски услови. Нејзините активности вклучуваат имплементација на национални политики поврзани со телекомуникациите, регулирање на лиценците, управување со радиофреквенцискиот спектар и заштита на правата на потрошувачите, меѓу другите.