Сателитски Интернет NASSAT ® DSNG, стриминг за производствоСателитски Интернет за продукција - DSNG | NASSAT ®

Сателитски Интернет продукција - DSNG

NASSAT Јас + D + i разви специфични комуникациски протокол преку сателит за пренос / прием на аудиовизуелни содржини. Се применуваат за мобилен или пренослива опрема.

Сето ова се преведува во професионални услуги, стабилна пренос, отсуство на латентност без резервација.

Производство специфични решенија - DSNG

Посочувајќи автоматски телефонски систем. Карактеристики:

Мобилен интернет Сателитски Газа

Преносливите систем. Карактеристики:

Преносливите Сателитски Интернет пука

техничка поддршка


Пример на еден типичен сателитска конекција шема ...

Сателитски Интернет шема DSNG